Какво означава въпросителен знак при цифров тест за първи отговор?

„А“? символът показва, че е възникнала грешка по време на тестването. Трябва да тествате отново с друг FIRST RESPONSE Gold™ дигитален тест за бременност, като внимателно следвате всички указания.”

Как се чете дигитален тест за бременност с първи отговор?

За дигитален тест за бременност FIRST RESPONSE™ Символът на часовника ще започне да мига около 30 секунди след прилагане на урината. Това означава, че тестът работи. След около 3 минути на екрана на дисплея се появява безпогрешно „ДА+“ или „НЕ-“. Докато държите пръчката с абсорбиращ връх, насочен надолу, поставете отново Overcap.

Колко чувствителен е цифровият тест за първи отговор?

Резултати: При използване на смес от hCG, хипергликозилиран hCG и свободна β-субединица, типична за ранна бременност, чувствителността на ръчните и дигиталните тестове First Response беше 5,5 mIU/mL, докато чувствителността на ръчните и дигиталните тестове на марки EPT и ClearBlue беше 22 mIU/mL.

Дигиталните тестове за бременност изискват ли повече HCG?

Разбира се, не всички цифрови тестове са по-малко чувствителни, но средно те ще покажат само нива на hCG от 50 или по-високи, докато линейните тестове (средно) показват ниво на hCG от 25 или по-високо.

Колко hCG е необходим за дигитален тест за бременност?

Чувствителност на теста за бременност

Таблица за чувствителност Марка за тест за бременностЧувствителност (или прагът на hCG, при който е показан положителен резултат). Колкото по-ниско е числото, толкова по-висока е чувствителността на теста.
е.п.т. Сигурност цифров тест40 mIU/hCG
Факт плюс тест за бременност40 mIU/hCG
Clearblue Digital50 mIU/hCG

Винаги ли има две линии на дигитален тест за бременност?

Повечето дигитални тестове за бременност винаги ще показват поне неясна втора линия. Сега, когато гледате вътрешната тест лента, вероятно трепвате и я анализирате по същия начин, както бихте направили при обикновен тест на половината цена.