Категория «Измервателни уреди»

Как да свържа амперметър?

Амперметър е устройство, което допълва волтметър. Използва се там, където не е възможно да се инсталира пълноценен ватметър или да се използва мултицет. Целта му е да улесни поддръжката и ремонта на електрически инсталации при постоянно натоварване, да идентифицира предстоящите аварии във времето и да предприеме бързи мерки за тяхното отстраняване. Например амперметър ви позволява да оцените състоянието на акумулатора в автомобил и да предскажете кога износена батерия ще трябва да бъде заменена с нова.УстройствоЗа циферблатни амперметри, основата на устройството е обикновен електромагнитен (или

Как да свържа волтметър?

Работата с електрически мрежи може да е необходима в различни житейски ситуации: ремонт на автомобили, окабеляване в къщата или на работното място. Едно от величините, които често трябва да се измерват при извършване на работа от този характер, е напрежението. Може да се определи с помощта на специално устройство, наречено волтметър. Принципът на неговата работа, устройството, както и методите за свързване ще бъдат разгледани по-долу.Устройство и принцип на действиеАко г