Категория «Запояване»

Всичко за температурата на поялниците

При запояване на контактите основната задача на поялника е да разтопи спойката и да я приложи на желаните места. Разбира се, за това поялникът трябва да се нагрее до определена температура. Освен това при обработката на различни метали този показател може да се различава значително. Твърде високата или, обратно, ниската температура на върха на