Защо превключвателят отговаря с startup-config не присъства? – Отговори на всички

Превключвателят отговаря с „startup-config не присъства“, тъй като конфигурацията за стартиране все още не е запазена. Защо е необходима командата за вход? Командата за влизане е задължителна, защото я прави така, че потребителят да бъде подканван със заявка за влизане. без него потребителят няма да има достъп до рутера.

Как да намеря моята стартова конфигурация?

За да покажете съдържанието на NVRAM (ако е налице и валидно) или да покажете конфигурационния файл, посочен от променливата на средата CONFIG_FILE, използвайте командата show startup-config EXEC.

Как да копирам run-config в startup-config?

Текущата конфигурация се съхранява в RAM; конфигурацията за стартиране се съхранява в NVRAM. За да покажете текущата текуща конфигурация, въведете командата show running-config. Въведете командата copy running-config startup-config, за да запишете текущата текуща конфигурация в конфигурационния файл за стартиране в NVRAM.

Какво представлява конфигурацията за стартиране?

Конфигурацията за стартиране се съхранява в енергонезависимата памет на устройството, което означава, че всички промени в конфигурацията се запазват, дори ако устройството загуби захранване. За да копирате вашата текуща конфигурация в конфигурацията за стартиране, трябва да въведете командата copy running-configuration startup-configuration.

Каква е командата за startup-config?

Превключвател(конфигурация)#CTRL-Z. Switch#copy running-config startup-config.

Какво прави erase startup-config?

Ако вашият комутатор работи с Cisco IOS, той поддържа работещ конфигурационен файл и конфигурационен файл за стартиране, като и двете трябва да изчистите. Въведете изтриване на запис, което изтрива файловата система NVRAM и премахва всички файлове. При подкана потвърдете, че искате да изтриете всички файлове.

Как да избърша рутера?

Фабрично нулиране изтрива персонализираните настройки на вашия рутер и го връща в ново състояние... Ако това не работи, опитайте метода:

 1. Задръжте бутона за 30 секунди.
 2. Изключете рутера от контакта за 30 секунди.
 3. Включете отново рутера.
 4. Задръжте бутона за нулиране за още 30 секунди.

Как да изтрия конфигурацията на ROMmon?

1. За да изтриете конфигурационния файл, изпълнете командата erase nvram:. Презаредете рутера, като издадете командата за презареждане. 2. Ако това не реши проблема, опитайте да проникнете в ROM Monitor (ROMmon), като издадете последователността за прекъсване (обикновено Ctrl и прекъсване от Hyperterminal) от конзолна връзка.

Как да се отърва от работещата конфигурация?

За да изчистите текущия конфигурационен файл, просто изтрийте стартовия конфигурационен файл и след това презаредете устройството.

Каква е командата за нулиране на комутатор на Cisco?

За да нулирате превключвателя до фабричните настройки по подразбиране, издайте командата erase startup-config или напишете изтриване. Тази команда не изчиства променливите за зареждане, като конфигурационния регистър и системните настройки за зареждане.

Как да нулирам фабричните настройки на рутера на Cisco без парола?

Намерете стъпките по-долу за възстановяване на паролата за Cisco 2960.

 1. Първо изключете превключвателя, след това натиснете и задръжте бутона за режим, докато го включвате отново.
 2. За да инициализирате флаш файловата система, изпълнете командата:
 3. Вече можете да изброите съдържанието на вашата флаш, като стартирате.
 4. За по-нататъшно зареждане на превключвателя изпълнете командата за зареждане като:

Как да нулирам превключвател на Cisco?

Процедура

 1. Нулирайте превключвателя до фабричните настройки по подразбиране: Изтрийте съществуващата конфигурация: напишете изтриване. Презаредете софтуера на превключвателя: презаредете.
 2. Запазете конфигурацията: IP_switch-A-1# copy running-config startup-config.
 3. Рестартирайте превключвателя и изчакайте превключвателя да се презареди: IP_switch-A-1# презареждане.

Как да нулирам моя превключвател 3560?

Първо трябва да изключите превключвателя. След като превключвателят е изключен, задръжте натиснат бутона за режим и го включете. Превключвателят ще се стартира и трябва да видите подканата за превключване, както е показано по-долу. flashfs[0]: flashfs fsck отне 11 секунди.

Как да нулирате мрежов превключвател?

Ръчно нулирайте превключвателя

 1. Изключете всички Ethernet кабели от превключвателя.
 2. С помощта на щифт натиснете и задръжте бутона за нулиране на превключвателя за 15 до 20 секунди.
 3. След като светнат светодиодите на всички портове, освободете бутона за нулиране.
 4. Свържете компютъра си директно към превключвателя с помощта на Ethernet кабел.

Как да конфигурирам комутатор на Cisco?

Как да конфигурирам Cisco switch?

 1. Стъпка 1: Използвайте външен емулатор, като Telnet или PuTTY, за да влезете в комутатора.
 2. Switch# конфигуриране на терминал.
 3. Стъпка 2: Осигурете име на хост, за да може комутаторът да функционира в определена мрежова среда.
 4. Switch(config)#hostname switch.
 5. Стъпка 3: Конфигурирайте административна парола (активирайте тайната парола)

Как да конфигурирам управляем превключвател?

Създайте VLAN.

 1. Влезте в страницата за управление на превключвателя.
 2. Отидете на Routing – VLAN – VLAN Static Routing Wizard.
 3. Въведете VLAN ID, IP адреса и мрежовата маска за VLAN.
 4. Изберете портовете, които да добавите към VLAN.
 5. Щракнете върху Приложи.
 6. Когато бъдете подканени с прозореца за режим на глобално IP маршрутизиране, щракнете върху OK.

Какви са стъпките за конфигуриране на превключвател?

 1. Стъпка 1: Проверете хардуера си. Проверете номера на модела на вашия лъскав нов ключ.
 2. Стъпка 2: Настройте IP за управление.
 3. Стъпка 3: Проверете номера на ревизия на VTP.
 4. Стъпка 4: Конфигурирайте портовете за достъп.
 5. Стъпка 5: Конфигурирайте портовете на магистралата.
 6. Стъпка 6: Конфигурирайте портовете за достъп.
 7. Стъпка 7: Настройте конфигурацията на VTY линия.

Как конфигурирате VLAN?

Първо, поддръжката на VLAN трябва да бъде активирана на превключвателя, ако все още не е:

 1. Изберете Конфигурация на превключване.
 2. Изберете Разширени функции.
 3. Изберете VLAN меню...
 4. Изберете Поддръжка на VLAN.
 5. Задайте Активиране на VLAN на Да, ако все още не е, и изберете няколко VLAN.
 6. Рестартирайте превключвателя, за да приложите промените.

Можем ли да конфигурираме VLAN на рутера?

Конфигуриране на VLAN маршрутизиране чрез CLI Конфигурацията на порта на VLAN рутера е подобна на тази на физически порт. Основната разлика е, че след като VLAN е създадена, трябва да използвате командата show ip vlan, за да определите идентификатора на интерфейса на VLAN, така че да можете да го използвате в командите за конфигурация на рутера.

Имате ли нужда от рутер за VLAN?

VLAN мрежите не се нуждаят от рутери за комуникация. Е, обикновено го правят, но не е задължително. Те просто се нуждаят от „външна помощ“.

Какво е роден VLAN?

Native VLAN е просто единствената VLAN, която преминава през Trunk порт без VLAN таг.

Изисква ли се собствена VLAN?

За да се конфигурира собствена VLAN, се използва командата за вградена VLAN порта за превключвател. Нативните VLAN мрежи се разпознават, ако не са маркирани към никакви магистрали. Не е необходимо да имате собствен VLAN на багажника.

Къде се използва собствената VLAN?

Накратко, собствената VLAN е начин за пренасяне на немаркиран трафик през един или повече комутатори. Помислете за този пример. Портовете, към които се свързват хостовете, са портове за магистрали, с конфигурирана собствена VLAN 15. Пренасянето на немаркиран трафик има своите приложения.

Как да разбера дали VLAN е активна?

Използвайте командата show vlan, за да проверите вашата VLAN конфигурация. Тази команда показва всички комутационни портове и свързаните с тях VLAN, както и състоянието на VLAN и някои допълнителни параметри, които се отнасят до Token Ring и FDDI магистрали. Можете да използвате командата show vlan id [vlan#], за да видите информация за конкретна VLAN.