Размери на отворите за прозорци: стандартни размери според GOST - таблица, параметри на една четвърт от конструкцията, стандартна ширина на прозореца в частна къща

Какви са размерите на отворите за прозорци?

  Правилните размери на отворите на прозорците правят престоя на човек в къщата удобен, а работата в производствената зона ефективна. Оптималното разположение на прозорците на предната стена и техните размери създават привлекателен външен вид. За да се избегнат грешки и грешки при изграждането на архитектурни конструкции и остъкляване на сгради, препоръчително е да се запознаете със SNiP и GOST.

  Характеристика:

  Прозорецът е най-важният структурен елемент. Пространството на отворите за прозорци осигурява необходимото осветление, обединява вътрешното пространство на стаята с външния свят и допринася за притока на чист въздух. Без знания за особеностите на поставянето и спецификата на прозорците е невъзможно да се създадат комфортни условия за престой в стаята и да се гарантира ефективното използване на сградата. Например, размерите на остъклената секция трябва да бъдат равни на 35-50% от фасадната площ на стената.

  Светлата стая не само изглежда обитаема и удобна, тя дава определено психологическо настроение. Оптималното ниво на естествена светлина значително подобрява ефективността. Стандартизацията на размерите на отворите за прозорци предоставя готови възможности за решаване на подобни проблеми.

  Дизайнерските характеристики на прозорците до голяма степен зависят от материала, използван за изграждането на сградата, и от самия прозорец.

  Съвременното строителство на жилищни комплекси не се различава по задълбочена стандартизация. Често отворите за прозорци се правят от собствениците на сгради според личните предпочитания. Например в случай на тавански сгради. Това често може да доведе до прекалено малък прозорец или, обратно, огромен. За да се сведе до минимум възможността за подобни ситуации, има набор от стандарти и норми, регулиращи връзката между местоположението, дизайна и размера на отворите на прозорците.

  Нормите и стандартите подчертават няколко ключови момента:

  • изборът на технически характеристики на отвора на прозореца се определя от вида на помещението и целите на неговото използване;
  • общата площ трябва да осигурява необходимото ниво на осветеност (без използване на изкуствено осветление през дневните часове).

  Нормативни изисквания

  Размерите на прозорците се регулират от стандартите и са направени в съответствие с GOST. Нюансите и местните случаи са разгледани в строителните норми и разпоредби (SNiP).

  Регламентът дава възможност за преодоляване на възможни грешки на етапа на проектиране и строителство на жилищни сгради. GOST определя размера на вратите и прозорците в частна къща, както и врати в индустриални и обществени сгради. Това ви спестява време и пари.

  Препоръчително е да поставите дограма в горната част на стените. Това се дължи на факта, че по-голямата част от естествената слънчева светлина в помещението се осигурява от горната част на прозореца. Често местните условия не позволяват да се поддържа необходимата височина на отваряне, което ще доведе до използването на допълнителни осветителни средства.

  Наредбите препоръчват оптималната площ на прозореца, за да се избегнат прекомерни топлинни загуби през зимата при достатъчно осветление.

  За жилищните сгради съотношението на площта на прозорците към пода обикновено е 1: 6-1: 8, докато за общежитията този стандарт е 1: 5-1: 8. Трябва да се подчертае, че ефективността на прилагането на препоръчаните стандарти зависи от географската ширина , пейзаж, околни сгради, местоположение спрямо кардиналните точки. Препоръчителната площ на прозореца се изчислява като сбор от площите на осветените стаи, както и в размер на 0,03 кв. m на 1 кубичен метър обем. Дебелината на стъклото се увеличава в съответствие с увеличаването на площта на прозореца.

  Строго вертикалното положение на рамката е от голямо значение. Минимизира възможността за неоторизирано отваряне на вратите. Качеството на уплътнението пряко определя ефективността и експлоатационния живот на прозореца. В допълнение към пропускането на светлина, отворите за прозорци са част от дизайна на сградата. След инсталирането на дървени рамки, техните скосявания се украсяват с довършителни материали. Това е форсиране, метален ъгъл, листове.

  Размерите на отворите, разположението на прозорците, външният им вид директно определят обема и ефективността на осветлението на помещението, функционалността на сградата и нейната принадлежност към определен архитектурен стил. Например, остъкляването в модерни пакети "stalinka" трябва да бъде украсено по подходящ начин, за да не се нарушава цялостната концепция.

  Съществуващите строителни норми предоставят препоръчан дизайн на прозорци за определени видове сгради. В зависимост от предназначението, блоковете за прозорци се предлагат с двоен, троен или единичен пакет. Първият тип предполага влажност от 12%, с размери от 60 х 180 см. Типичен блок от 1,5 м предполага 8 мм стъкло за 1 лента. Монтажът на пластмаса, в допълнение към броя на прозорците с двоен стъклопакет, предполага строга схема на подвързване, която препоръчва оптималния брой отварящи се и глухи части. Монтажът на пластмаса, в допълнение към броя на прозорците с двоен стъклопакет, предполага строга схема на подвързване, която препоръчва оптималния брой отварящи се и глухи части.

  Стандарти

  С цел защита на здравето и живота на хората, околната среда, растенията и животните, както и за защита на личното и държавното имущество, са разработени специални стандарти. GOST е съкращение за държавни стандарти.

  Технологиите и методите, описани в GOST, са препоръки за производители и строители, много от които са задължителни. Както при всяка друга технология, разпоредбите и стандартите се променят с течение на времето. Таблицата демонстрира тенденциите на този процес.

  Стандартните размери на отворите за прозорци и размерите на балконските врати се регулират от GOST 11214-86. Препоръчителна ширина за прозорци от 870 до 2670 мм, височина от 1160 до 2060 мм.

  Стойностите на параметрите могат да варират в зависимост от размера на площта на стаята, нейното предназначение, архитектурните характеристики на сградата.

  Обикновено площта за остъкляване е пропорционална на размера на стаите и на цялата къща. Размерите на отворите определят схемата на остъкляване и броя на транзите. Това отчита размерите на балконските врати. Стандартната им височина е 2755 мм, ширината варира (870, 1170 и 1778 мм).

  Прозорците са най-важният компонент на архитектурния облик на сграда. Техните размери трябва органично да се впишат в геометрията на фасадата. Размерите на прозорците, препоръчани от GOST, отговарят оптимално на типичните решения. Отделните проекти могат да използват други размери, които позволяват идеите на автора да бъдат напълно реализирани.

  GOST 11214-86 и GOST 23166-99 регулират техническите изисквания за конструкции, видове, типове, маркировки и стандартни размери на прозорци и отвори за жилищни сгради.

  Според GOST стандартната стойност на прозореца се определя от размерите на отвора, материала на рамката и нейния тип.

  Стандартизацията определя нормите за размера на отворите и прозорците с височина 60, 90, 120, 135, 150, 180 см и ширина 60, 90, 100, 120, 150, 180. Например, според ГОСТ има съответствия: 560 х 870 (за отвор размери 610 x 910); 560 x 1170 (за отвор с размери 610 x 1210).

  Познаването на GOSTs е необходимо за изграждането на стандартни жилищни комплекси, изграждането на частни жилища и обществени сгради, ремонт и подмяна на прозорци. Спазването им гарантира безопасността и комфорта на жилищата. Размерите на прозорците са различни. Конфигурацията на съвременните отвори за прозорци в типична сграда зависи от площта на стаята.

  GOST 11214-86 регулира възможното несъответствие между височината и ширината. Понякога това е няколко сантиметра, понякога може да надвишава 20. Очевидно е, че голяма стая с висок таван изисква по-високо ниво на осветеност от малка спалня.

  Материалът, от който е изградена конструкцията, до голяма степен определя технологията и структурата на отворите за прозорци.

  Устройство в тухлена къща

  Ширината на отвора от вътрешната страна на къщата задължително се прави по-широка от размерите на рамката на прозореца. Погледнати отгоре, страничните стени конфигурират определен перваз, който се нарича четвърт.

  Рамките се монтират от вътрешната страна на помещението в разширението на склона, опирайки предната си част до задния ръб на квартала. Като горно пространство за главата се използва греда (стоманобетон, обикновено с ширина около 300 mm). Възможно е да се използват метални канали или дебелостенни стоманени ъгли за същите цели (най-малко 120 х 120 мм напречно сечение). Дължината на гредата трябва да бъде такава, че напълно да припокрива отвора и да навлиза в страничните стени, т.е. най-малко 1 m от едната страна.

  Характеристики на монтаж в дървена конструкция

  Характеристиките на остъкляването на дървени къщи са свързани със свойствата на естествените материали и конфигурации на стени, изработени от дървени трупи. Дървените конструкции се свиват независимо от възрастта. Използването на "жив" материал предполага постоянна промяна в геометрията на отворите под въздействието на температура и влажност.

  Такива процеси могат не само да ограничат функционалността на прозореца, но и да унищожат рамката. За да се избегне това, отворите на дървени къщи са оборудвани със специален дизайн - прозорец. Той осигурява стабилно функциониране на дограмата. Прозорците в дървените кабини се инсталират само на контактната линия на дневниците.

  Най-добрият вариант за постигане на максимална ефективност е инсталирането в средата на отвора.

  Примери за газобетонни конструкции

  Вътре в готовия отвор на прозорец, изработен от блокове от пяна, са монтирани и твърдо закрепени вертикални опори (от стоманени тръби, пръти). Отгоре е фиксирана плоскост, върху която са поставени кухи U-образни блокове, в тях се полага армировка в рамков ред, която се заварява към вертикални опори. След това улукът се излива с бетон, който след изсушаване дава твърда монолитна преграда.

  Съвети

  • Много хора харесват прозорци от пода до тавана, които могат да действат като врата към тераса. Трудно е да не се съгласите с това, но само ако имате нерегулирани източници на топлина.
  • Максималният размер на една структура не може да бъде повече от шест квадратни метра. Отворът и прозорецът не са разположени близо до съседната стена. Препоръчителната вдлъбнатина е 50 cm.
  • Ширината на прозореца от един метър ще бъде оптимална при ширина на помещението 2 м, при условие че е разположена в центъра на стената, на разстояние 20-30 см от тавана.
  • Спалните, баните, килерите могат да имат други размери на прозорци, отстъпи. Намаляването на прозорците в този случай не е критично. Функционалността на тези помещения зависи повече от вентилацията, отколкото от осветлението.

  За пластмасови прозорци в жилищна сграда се препоръчва да се използват стандартни размери, това ще спести пари и време.

  При подмяна на прозорци измерванията се извършват съгласно правилата:

  • отворът на прозореца се измерва както отвън, така и отвътре;
  • при измерване използвайте ниво;
  • вземат се предвид размерите на стените и размерите на монтажните пролуки;
  • ширината на прозореца е най-малката стойност от три измервания (отгоре, средата, отдолу);
  • височината на прозореца се изчислява по същия начин.

  За прозорци с четвърт:

  • рамката на прозореца трябва да излиза на 2–4 см от страничните первази;
  • вдлъбнато с 2 см зад горната стена;
  • монтажната плоча се издига на 2 см над дъното (за да образува отлив).

  Прекарвайки малко време в изучаване на нормите и стандартите, всеки може да гарантира ефективното изпълнение на подреждането на помещенията. Местоположението на отворите за прозорци, техният размер, остъкляването изискват определени познания, които са тясно взаимосвързани. За да не пропуснете важни подробности и да избегнете грешки, се препоръчва да следвате препоръките и съветите на основната документация (GOST, SNiP).

  Можете да разберете инструкциите за инсталиране на PVC прозорци, като гледате видеоклипа по-долу.