Какъв е кодът на МКБ-10 за профилактика на ДВТ?

ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

Индикация по МКБ-10Код по МКБ-10
Дълбока венозна тромбоза NOS
DVT NOS
... неуточнени дълбоки вени на десния долен крайникI82.401
... неуточнени дълбоки вени на ляв долен крайникI82.402

Какво представлява профилактиката на ДВТ?

Профилактиката на ДВТ започва с оценка на риска. Рискът, заедно с други фактори, позволява да се избере правилният превантивен метод. Превантивните мерки включват. Предотвратяване на обездвижване. Антикоагулация (напр. хепарин с ниско молекулно тегло, фондапаринукс, коригирана доза варфарин, директен перорален антикоагулант)

Кой получава профилактика на ДВТ?

Повечето хоспитализирани пациенти имат поне един рисков фактор за венозен тромбоемболизъм (ВТЕ), като белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза. Американският колеж по лекари (ACP) публикува насоки за профилактика на ВТЕ при хоспитализирани, нехирургични пациенти, включително тези с остър инсулт.

Може ли аспиринът да се използва за профилактика на ДВТ?

Ацетилсалициловата киселина (аспирин) е средство за профилактика на ВТЕ след артропластика. Много проучвания показват неговата ефикасност за минимизиране на ВТЕ при тези обстоятелства. Той е евтин и се понася добре и употребата му не изисква рутинни кръвни изследвания.

Какъв е кодът по ICD 10 за история на DVT?

71. Лична анамнеза за венозна тромбоза и емболия.

Кое е най-доброто лекарство за ДВТ?

Тези лекарства, наричани още антикоагуланти, са най-често срещаното лечение на ДВТ... Разредителите на кръвта включват:

  • Apixaban (Eliquis)
  • Бетриксабан (Bevyxxa)
  • Дабигатран (Pradaxa)
  • Едоксабан (Савайса)
  • фондапаринукс (Arixtra)
  • хепарин.
  • Ривароксабан (Xarelto)
  • Варфарин.

Какъв е изборът на лечение за профилактика на ДВТ?

Профилактиката на ДВТ може да включва едно или повече от следните: Механична терапия (напр. компресионни устройства или чорапи, венозни филтри) Медикаментозна терапия (включително ниски дози нефракциониран хепарин, нискомолекулни хепарини, варфарин, фондапаринукс, директни перорални антикоагуланти)

Какво давате за ДВТ?

ДВТ най-често се лекува с антикоагуланти, наричани още разредители на кръвта. Тези лекарства не разрушават съществуващите кръвни съсиреци, но могат да предотвратят увеличаването на съсиреците и да намалят риска от развитие на повече съсиреци. Разредителите на кръвта могат да се приемат през устата или да се дават чрез IV или подкожна инжекция.

Може ли DVT да изчезне от само себе си?

Дълбоката венозна тромбоза обикновено се появява в долната част на крака. Често остава незабелязано и се разтваря от само себе си. Но може да причини симптоми като болка и подуване. Ако някой е диагностициран с ДВТ, той ще се нуждае от лечение, за да избегне сериозни усложнения като белодробна емболия.

Защо аспиринът не се използва за ДВТ?

„Аспиринът пречи на артериалната агрегация на тромбоцитите [прилепвайки се към други тромбоцити като бучка], което има големи важни ефекти върху сърдечно-съдовата циркулация. Но за ДВТ няма случай, в който да е подходящо.” д-р

Аспиринът помага ли за образуването на кръвни съсиреци в краката?

Ниските дози аспирин са евтин и ефективен начин за предотвратяване на потенциално смъртоносни кръвни съсиреци в крака или белите дробове при пациенти, които са имали предишен кръвен съсирек, показва ново проучване.

Как кодирате историята на DVT?

Лична анамнеза за друга венозна тромбоза и емболия Z86. 718 е таксуван/специфичен ICD-10-CM код, който може да се използва за указване на диагноза за целите на възстановяване на разходите.

Какво е венозна емболия?

Венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) е заболяване, което включва дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия. Дълбока венозна тромбоза (ДВТ) възниква, когато се образува кръвен съсирек в дълбока вена, обикновено в долната част на крака, бедрото или таза.

Коя е най-важната интервенция за предотвратяване на дълбока венозна тромбоза?

Неотдавнашен систематичен преглед установи, че градуираните компресионни чорапи, устройства с интермитентна пневматична компресия и крачни помпи намаляват риска от ДВТ при хирургични пациенти с две трети, когато се използват като монотерапия и с допълнителни 50%, когато се добавят към лекарствена профилактика.

Какво е медицинското и сестринското управление на пациента с ДВТ?

Сестринските интервенции включват: Лечение на неефективна кашлица с помощна кашлица, пневмоколани, завъртане, повишена активност и физиотерапия на гръдния кош. Алтернативни режими на вентилация, като лечение с IPPB, кислородна терапия, поддръжка на вентилатора и трахеостомия, ако е необходимо. Агресивно лечение на инфекции.