Каква е сравнителната и превъзходната степен на заетост?

Примери

Сравнение: основни, сравнителни, суперлативни прилагателни
Основно прилагателноСравнително прилагателноПревъзходно прилагателно
леснопо-леснонай-лесният
щастливпо-щастливнай-щастливите
заетпо-заетнай-заетия

Каква е правилната степен на заетост?

Степени на сравнение

ПоложителенСравнителенПревъзходно
Заетпо-заетНай-натоварен
МалъкПо-малъкНай-малката
СиленПо-силенНай-силен
КрасиваПо-хубаваНай-красивата

С какво е заета сравнителна степен?

По-зает и по-зает означават едно и също нещо - те са просто сравнителна форма на зает. Те имат същото значение: Зает / по-зает (сравнителна степен) / най-зает (суперлатив) Зает / по-зает (сравнителна) / най-зает (суперлатив)

Каква е превъзходната степен на красивото?

най-красив

Превъзходната форма на прилагателното „красив“ е „най-красивият“, а не „най-красивият“.

Защо използваме суперлативи?

Използваме суперлатив, за да кажем, че дадено нещо или човек са най-много от групата. Когато използваме превъзходно прилагателно („най-високият ученик“) преди съществителното, обикновено го използваме с „the“. Това е така, защото има само едно (или една група) от нещата, за които говорим. Джон и Лиза са най-интелигентните ученици тук.

Можем ли да използваме суперлативи без?

Със суперлатив се използва за конкретни съществителни, напр. „Той има най-много мрамори/бира/и т.н.“ Сега се използва често без квалифицирането на абстрактни съществителни: „Сред опечалените, вдовицата му показа най-много скръб.“

Какво е суперлативна игра?

Superlative Game е прост ледоразбивач, който приканва играчите да се подредят във възходящ ред за различни различни категории (напр. височина, месец на рожден ден и т.н.). Играчите ще бъдат разделени на няколко отбора от най-малко петима души. Тази игра може да се играе както на закрито, така и на открито.